Eläkevalmennus

Eläkkeelle siirtyminen on yksi isoista elämämme muutoksista. Muutos yllättää, ja vaikka sen kokisi hyvin positiivisena, esimerkiksi ajankäytön ja sosiaalisen ympäristön muuttumiseen sopeutuminen voi tuntua haasteelliselta. Ennakoimalla voimme varautua tuleviin muutoksiin sekä edistää muutoksen positiivisia puolia.
Eläkevalmennuksessa tarkastelemme eläkkeelle siirtymisen tuomia haasteita optimoimalla voimavaroja, jolloin varaudumme myös muuhun tulevaan – ikääntymisen ja vanhenemisen tuomiin haasteisiin. Elämänhallinnan sekä toimintakyvyn tarkastelu auttaa jäsentämään muutoksen kohteena olevia tekijöitä.
Suuren elämänmuutoksen aikana asioiden käsittely yhdessä muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa antaa vertaistuen muodossa korvaamattoman tuen. Eläkevalmennuksen avulla avautuu mahdollisuus tarkastella omien voimavarojen tietoista prosessointia.