Geronomin palvelut

Elämänlaadun merkitystä ei voi liikaa korostaa kun ikää alkaa karttua. Geronomin työtä on vanhenevan ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi.
Geronomi tukee ikääntyneen henkilön selviytymistä arjessa ja vahvistaa hänen toimijuuttaan sekä antaa yksilöllistä palveluohjausta ja terveysneuvontaa. Myös muistisairauksien tunteminen ja muistisairaan kohtaamistaidot ovat tärkeä osa geronomin työtä.

Geronomin vastaanotto

Vastaanotolla paneudumme asiakkaan tämän hetkiseen elämäntilanteeseen. Tarvittaessa teemme testejä toimintakyvyn kartoittamiseksi, kuten mm. tasapainotesti, erilaisia toimintakyvyn testejä sekä voimme tarkastella ruokailu- ja liikuntatottumuksia tai asumisympäristön turvallisuutta.

Muistihuolia käsitellään keskustelulla. Tarvittaessa muistia voidaan testata ja laatia muistinharjoitusohjelma. Pohdimme yhdessä arkea ja luomme toimintasuunnitelmaa turvallisen ikääntymisen ja asumisen mahdollistamiseksi omassa kodissa. Myös kotikäynnit ovat mahdollisia.

Miten huomioida ikääntymisen tuomat elämänmuutokset:

  • Turvallisen ikääntymisen varmistaminen
  • Toimintakyvyn testaukset
  • Ruokailu- sekä liikuntatottumusten kartoitus
  • Muistihuolet, harjoitusohjelmat