Henkilökohtainen valmennus

Valmennuksessa tarkastellaan asiakkaan omaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ikääntymisen tuomat muutokset huomioiden. Hyvinvointivalmennus aloitetaan laaja-alaisella arviointikeskustelulla, jolla hahmotetaan nykytilaa ja tavoitteita oman hyvinvoinnin edistämiseksi sekä turvallisen ikääntymisen huomioimiseksi.
Valmennusohjelma luodaan omien henkilökohtaisten painopisteiden ympärille. Geronomin ohjaus ja yhteiset tapaamiset toimivat asiakkaan tukena valmennuksen aikana, jolloin saavutetaan elämänhallinnan ja turvallisen ikääntymisen kannalta paras mahdollinen tulos. Valmennuksen aikana tapaamisia on yhteensä viisi kertaa.