Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön sekä omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua. Näitä aiheita jäsennetään työnohjauksessa koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön sekä auttaa tunnistamaan työn rajoja.

Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän työhön ja ammattitaitoon liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittäminen ammatillista reflektointia apuna käyttäen.
Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se on vakiintunut käytäntö erilaisissa organisaatioissa toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä eli hyödyntämään ammatillista reflektointia.

Lähde: STOry