Hyvinvointipalvelut Satu Rautakangas

"Päädyin perustamaan oman yrityksen, kun etsin mahdollisuutta toteuttaa osaamistani muullakin tavoin kuin vanhus- ja perushoitotyön parissa työskennellen. Kaipasin tilaisuutta toimia ikääntymisen tuomien vahvuuksien ja mahdollisuuksien parissa. Olen pohjakoulutukseltani lähihoitaja ja toiminut erilaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla jo pian kaksikymmentä vuotta. Työni ikääntyvien parissa on aina ollut minulle hyvin merkityksellistä ja päädyinkin opiskelemaan alaa lisää valmistuen geronomiksi vuonna 2015.

Geronomi AMK on vanhustyön asiantuntija, joka hallitsee sosiaali-, terveys- sekä liikunta-alan juuri vanhenemisen tuomien muutosten sekä mahdollisuuksien moninaiset seikat huomioon ottaen. Tänä päivänä vanhenemisen tuomista muutoksista tiedetään aiempaa enemmän. Tiedetään myös, millä keinoilla voidaan tavoitella laadukasta ja hyvää ikääntymistä, saavuttaen enemmän turvallisia ja elämänvoimaisia vuosia.

Miten voimme määritellä hyvää ja laadukasta ikääntymistä? Hyvän vanhenemisen käsite on ilmaantunut kirjallisuuteen sekä tutkimuksiin jo 1960-luvulla. Hyvä vanheneminen merkitsee varmasti jokaiselle hieman eri asioita, mutta uskoakseni moni meistä arvostaa hyvää terveyttä, toimintakykyä sekä sosiaalisia kontakteja. Kaiken kaikkiaan hyvä ikääntyminen on omakohtainen kokemus ja sen tuomissa mahdollisuuksissa haluan olla mukana tukemassa asiakkaitani. Työni geronomina on tavoitteellista ja tuloksellista, vastuuta ja laatua unohtamatta. Tuen asiakkaitani saavuttamaan tarvitsemansa tiedon ja taidon, miten tavoitella hyvää ikääntymistä sekä elämänlaatua.
Edelleen jatkan opiskeluani, juuri nyt ovat käynnissä työnohjaajan opinnot. Innostuin työnohjauksen tuomista mahdollisuuksista oman työn kehittämiseen. Työnohjauksen avulla voi pohtia työn eri ilmiöitä sekä luoda uusia toimintatapoja arjen perustyön haasteisiin. Työnohjaus antaa mahdollisuuden pysähtyä tämän päivän jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa olevan työelämän tarkasteluun. Sitä koen eniten itse kaipaavani, jatkuvan muutoksen kourissa olevan työn pohtimista yhdessä työyhteisössä."

Satu Rautakangas